Αριθμός ΜέλουςΌνομα
ΑΝΕ/272/2021KLEEMANN SERVICES LTD
ΗΛΕ/282/2021K. S. SOCRATOUS LTD
ΜΗΧ/290/2022C & H HEAT-FLOW MECHANICAL CONTRACTORS LTD
Εμφανίζονται 21-23 από 23.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Παραγωγοί ΑΕΚΚ, τα επαγγέλματα των οποίων δεν περιλαμβάνονται στις τάξεις των Εργοληπτών, ήτοι Παραγωγοί Σκυροδέματος, Πλινθοποιοί, Παραγωγοί Κονιαμάτων, Αγαλματοποιοί, κ.α., όπως επικοινωνήσουν με τα Γραφεία Εξυπηρέτησης του Οργανισμού για σκοπούς συμμετοχής τους στο Συ.Συ. ΚΟΔΑ.