ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ - Μεταφορέας

Κατηγορίες Αποβλήτων

170101-Σκυρόδεμα, 170102-Τούβλα, 170103-Πλακάκια και κεραμικά, 170107-Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών, 170201-Ξύλο, 170202-Γυαλί, 170203-Πλαστικό, 170401-Χαλκός, Μπρούτζος και Ορείχαλκος, 170402-Αλουμίνιο, 170405-Σίδηρος και χάλυβας, 170407-Ανάμεικτα μέταλλα, 170504-Χώματα και Πέτρες , 170506-Μπάζα εκσκαφών, 170604-Μονωτικά υλικά, 170802-Υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο, 170904-Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

Εργασίες Διαχείρισης

Συλλογή/ Μεταφορά με τη χρήση ιδιόκτητων φορτηγών οχημάτων, άλλων δομικών χωματουργικών μηχανημάτων και κινητού σπαστήρα. Διευκρινίζεται ότι η επεξεργασία των αποβλήτων θα διεξάγεται στον εκάστοτε χώρο κινητού εργοταξίου.