Φ.Χ.Κ ΥΠΕΡΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ - Μεταφορέας

Κατηγορίες Αποβλήτων

170101-Σκυρόδεμα, 170102-Τούβλα, 170103-Πλακάκια και κεραμικά, 170106-Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, 170107-Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών, 170201-Ξύλο, 170202-Γυαλί, 170203-Πλαστικό, 170204-Γυαλί, Πλαστικό και Ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες , 170301-Μείγματα Ορυκτής Ασφαλτου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (π.χ Λιθανθρακόπισσα), 170302-Μείγματα Ορυκτής Ασφαλτου που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, 170303-Λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας, 170401-Χαλκός, Μπρούτζος και Ορείχαλκος, 170402-Αλουμίνιο, 170403-Μόλυβδος, 170404-Ψευδάργυρος, 170405-Σίδηρος και χάλυβας, 170406-Κασσίτερος (Λαμαρίνα τσίγκος), 170407-Ανάμεικτα μέταλλα, 170410-Καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο ή/και άλλες επικίνδυνες ουσίες, 170411-Καλώδια, 170503-Χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, 170504-Χώματα και Πέτρες , 170505-Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, 170506-Μπάζα εκσκαφών, 170601-Μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο, 170603-Μονωτικά υλικά που αποτελούνται από ή/και περιέχουν αμίαντο, 170604-Μονωτικά υλικά, 170605-Υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο, 170801-Υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο που είναι μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες , 170802-Υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο, 170901-Απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο, 170902-Απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB, 170903-Απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, 170904-Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

Εργασίες Διαχείρισης

Συλλογή/ Μεταφορά με τη χρήση ιδιόκτητων φορτηγών οχημάτων.