ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - Μεταφορέας

Κατηγορίες Αποβλήτων

170101-Σκυρόδεμα, 170102-Τούβλα, 170103-Πλακάκια και κεραμικά, 170107-Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών, 170504-Χώματα και Πέτρες , 170506-Μπάζα εκσκαφών, 170904-Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

Εργασίες Διαχείρισης

Συλλογή/ Μεταφορά με τη χρήση φορτηγών οχημάτων και άλλων δομικών χωματουργικών μηχανημάτων.