ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Ή ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - Εξειδικευμένες Μονάδες

Κατηγορίες Αποβλήτων

170201-Ξύλο, 170203-Πλαστικό