ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Εκπρόσωπος Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ
Εκπρόσωπος Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
Εκπρόσωπος Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Αμμοχώστου

ΠΙΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΥ
Εκπρόσωπος Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Αμμοχώστου

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΗΣ
Γραμματέας