Καλωσορίσατε στο online……

 

Διαδικτυακό  Σύστημα

Εκμάθησης και Απόκτησης  Ικανοτήτων

και Επάρκειας

στην Διαχείριση Αποβλήτων.

 

 

 

Πίνακας Περιεχομένων    Βιβλιογραφία     Ευρετήριο Συντμήσεων ΑΕΚΚ    Online Μαθήματα 

 

Το πρόγραμμα προσφέρει ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό  σύστημα εκμάθησης και απόκτησης  ικανοτήτων, σχεδιασμένο και δομημένο σύμφωνα με τις αρχές  ECVET, που συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Βασίζεται δε σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στη διαχείριση απόβλητων που υποστηρίχτηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ.To πρόγραμμα αυτό έφερε την επωνυμία, the WASTE - TRAIN project

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  διαχείρισης Αποβλήτων του Κ.Ο.Δ.Α. εντάσσεται  στη στρατηγική "νέες δεξιότητες για νέα επαγγέλματα" που υπογραμμίζει τις νέες απαιτήσεις για αναζήτηση επιμόρφωσης, και την εφαρμογή ενός συστήματος βασισμένου στην απόκτηση δεξιοτήτων. 

Η παρακολούθηση του προγράμματος θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους συμμετέχοντες, και Μέλη του Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων του Κ.Ο.Δ.Α., στην απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και προσόντων στον τομέα της Διαχείρισης ΑΕΚΚ.

Το πρόγραμμα θα εμπλουτίζεται και θα αναβαθμίζεται συνεχώς.